Het ministerie van VWS heeft ons gemeld dat vanaf dinsdag 10 november zorgverleners de zogenaamde antigeen(snel)testen kunnen bestellen.

De antigeen(snel)testen voor o.a. paramedische zorgaanbieders kunnen besteld worden via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). De kosten voor deze testen bedragen de inkoopprijs + 15% opslag. De kosten kunnen op dezelfde wijze gedeclareerd worden zoals dat voor PCR-testen gebeurd. VWS vraagt aan alle zorgaanbieders alleen het aantal testen te bestellen dat zij ook echt verwachten nodig te hebben om zo een evenredige verdeling mogelijk te maken. Bij een vermoeden van hamstergedrag kan besloten worden minder antigeen(snel)testen uit te leveren dan aangevraagd zijn. Het ministerie van VWS is blij dat uitlevering via de voor de zorg bekende infrastructuur van het LCH kan plaatsvinden. Zorgaanbieders hebben reeds ervaring opgedaan met deze werkwijze bij het bestellen via deze portals van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Bekijk meer informatie, onder andere over de wijze van registratie. Voor registratie is in ieder geval een AGB-code noodzakelijk.

Bekijk hier het overzicht: uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-testlocaties