Naar aanleiding van de publicatie van het kostenonderzoek zijn beroepsverenigingen en zorgverzekeraars in gesprek om tot samenhangende afspraken te komen over de toekomstbestendigheid van de paramedische zorg. Belangrijke elementen daarin zijn kwaliteit, innovatie, toegankelijkheid, tarieven en betaalbaarheid. Beroepsverenigingen (en daarmee zorgprofessionals) hebben primair perspectief nodig op de vertaling van de normatieve kostprijzen in de tarieven, zorgverzekeraars (en daarmee verzekerden) op een betaalbare basisverzekering en aanvullende verzekering. Tarief en betaalbaarheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beide partijen hebben hierin een eigen aandeel en een gezamenlijk belang, en beseffen dat dit in de uitvoering een meerjarig traject zal zijn.

De paramedische beroepsverenigingen hebben in samenspraak met zorgverzekeraars werkagenda’s opgesteld, gericht op doelmatige en efficiënte zorg en meer transparantie in de kwaliteit van de zorg om zo ook bij te dragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Verschillende zorgverzekeraars hebben op hun beurt een eerste stap gezet in toekomstbestendige tarieven voor de paramedische zorg. Beroepsverenigingen gaan met de individuele zorgverzekeraars in gesprek over volgende stappen in zowel de tarieven als de implementatie van de werkagenda’s. Zorgverzekeraars spannen zich maximaal in voor toekomstbestendige tarieven, beroepsverenigingen voor een effectieve en meetbare implementatie van de werkagenda’s zodat deze inspanningen op tarief en betaalbaarheid gelijk oplopen.

Het kostenonderzoek en de werkagenda’s zijn onderdeel van de bestuurlijke afspraken die partijen in de paramedische zorg hebben gemaakt om samen te werken aan de juiste zorg op de juiste plek. Paramedische zorg wordt dicht bij de mensen thuis geleverd en kan duurdere zorg voorkomen. Partijen stellen samen uiterlijk eind maart 2021 een notitie op waarin bestaande voorbeelden en mogelijkheden van substitutie en preventie worden beschreven. Daarmee kan gekeken worden, of en hoe deze meer invloed kunnen hebben op toekomstbestendige tarieven, kwaliteit, innovatie en betaalbaarheid en wat ervoor nodig is om deze mogelijkheden uit te bouwen. Ook hier is een gezamenlijke inzet van alle partijen nodig.

Dit alles is geen gemakkelijk proces, maar met een constructieve houding gaan beroepsverenigingen en zorgverzekeraars samen aan de slag.