Vrijdag 26 maart jl. zijn wij door Zorgverzekeraars Nederland op de hoogte gebracht dat de Meerkostenregeling bekend is. Deze meerkostenregeling is een tegemoetkoming in de kosten die zorgverleners hebben moeten maken inzake maatregelen tegen besmetting COVID-19 in de praktijk.
Zorgaanbieders zoals ergotherapeuten kunnen van 13 april tot en met 11 mei 2021 de meerkostenregeling via VECOZO aanvragen bij alle deelnemende zorgverzekeraars (dit zijn alle zorgverzekeraars behalve Eucare).

Let op! Nadrukkelijk wordt aangegeven dat alleen in deze periode aangevraagd kan worden.

De vergoeding bestaat uit een percentage van de omzet, berekend over de periode mei tot en met december 2020. Voor ergotherapie is het percentage gesteld op 1% van de omzet. Dit percentage is voor ergotherapeuten hoger dan verwacht (0,8%) en dat vinden we als Ergotherapie Nederland dan ook juist.