Er is heel wat gebeurd, sinds dat de Minister bij het tv-programma Kassa in november 2019 erkende dat het beter kon rond het verstrekken van (zorg-) hulpmiddelen. Sinds die tijd is er héél veel in gang gezet. Zo is een Normenkader opgesteld. En in januari 2020 is een Actieplan Hulpmiddelen vastgesteld. Met als doel om de toegang tot hulpmiddelen en het onderhoud ervan te verbeteren. In juni 2020 is het project De Verbeteragenda Hulpmiddelen opgestart. Theo van der Bom neemt namens Ergotherapie Nederland deel aan het bestuurlijk overleg. Nu zijn we halverwege het verbetertraject en willen we je informeren waar we nu staan.

Er is een nieuwsbrief opgesteld die je informeert over de voortgang in het project De Verbeteragenda Hulpmiddelen. Deze delen we graag.