Er komen bij Ergotherapie Nederland veel vragen binnen over wanneer overige zorgmedewerkers (voornamelijk eerstelijners) kunnen worden gevaccineerd.
Het vaccinatieschema lijkt niet geheel duidelijk te zijn. Ook zien we dat er regelmatig vaccins over zijn en dat deze door bijvoorbeeld huisartsen worden ‘weg geprikt’. Er wordt ook wel gesproken over ‘veegprogramma’s.
We hebben reeds eerder met VWS hierover gesproken en ons werd duidelijk gemaakt dat ‘overige zorgmedewerkers’ conform de leeftijdscohorten worden gevaccineerd.
In verband met aanhoudende signalen uit het veld hebben we nogmaals met VWS overlegd en bij dezen de reactie vanuit het ministerie:

De veegrondes zijn niet bedoeld voor het wegprikken van de vaccins die overblijven om te voorkomen dat ze worden weggegooid (spillage) maar zijn bedoeld om medewerkers (of bewoners) die niet meededen in de eerste ronde (bijvoorbeeld omdat ze ziek waren of omdat ze nieuw zijn) de kans te geven alsnog gevaccineerd te worden. De mensen die geprikt worden in de veegronde dienen dan ook een uitnodiging te hebben en dus geprioriteerd te zijn volgens de gedefinieerde groepen, o.a. zorgverleners die in dienst zijn bij verpleeghuizen. Andere zorgverleners vallen onder de groep ‘overige zorgmedewerkers’.

De groep ‘overige zorgmedewerkers’ zal volgens de huidige strategie o.b.v. leeftijdscohort gevaccineerd worden. Het is daarom niet de bedoeling dat vaccins die anders overblijven gebruikt worden voor deze groep zorgverleners. Ook overgebleven vaccins bij de huisarts dienen gebruikt te worden voor de geprioriteerde groepen en niet voor mensen/groepen die zichzelf aanmelden.