Het Nivel onderzoekt de arbeidsmarkt van ergotherapeuten. Welke onderwerpen spelen er op dit moment binnen de beroepsgroep? Dit onderzoek doen wij in opdracht van Ergotherapie Nederland.

Meld je aan of bekijk de poster.

Door het onderzoek elke drie jaar te herhalen monitoren we hoe de beroepsgroep zich ontwikkelt, wat de werkvoorkeuren zijn van ergotherapeuten en brengen we in kaart welke andere relevante onderwerpen er spelen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan Ergotherapie Nederland het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten bij de ontwikkelingen en behoeften die spelen in het werkveld.

Wij zoeken ergotherapeuten die:
• In een zorginstelling of ergotherapiepraktijk werken
• (eventueel onder een andere functietitel) in een ander werkveld werken zoals onderwijs, advisering of letselschadeadvies
• inmiddels niet meer werkzaam zijn
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!
Ergotherapeuten die lid zijn van Ergotherapie Nederland en/of ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici hebben per mail een persoonlijke uitnodiging voor de enquête ontvangen.

Alvast dank voor de medewerking!