De ‘Leidraad voor meetinstrumenten ter ondersteuning van de triage voor revalidatie na een beroerte’ evenals alle bijbehorende documenten zijn gereed. Deze leidraad is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Deze leidraad is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, waarbij Esther Steultjens Ergotherapie Nederland heeft vertegenwoordigd.

Bekijk hier de leidraad en de aanvullende documenten.