Ergotherapie Nederland stelt het digitaal RI&E-instrument beschikbaar dat speciaal ontwikkeld is voor ergotherapiepraktijken in de eerste lijn.

Wat is de RI&E
De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een voor werkgevers verplicht instrument om de gezondheid en veiligheid te bevorderen binnen een organisatie. Elke organisatie met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit proces moet schriftelijk vastgelegd worden. Aanvullend dient er een plan van aanpak te worden opgesteld om aanwezige risico’s aan te pakken. De RI&E geldt alleen voor organisaties met medewerkers en is dus niet van toepassing op zelfstandigen zonder personeel.

RI&E instrument voor Ergotherapeuten
In samenwerking met een aantal leden heeft EN inzichtelijk gemaakt welke risico’s in een ergotherapie praktijk kunnen voorkomen. Vervolgens is met deze inventarisatie een instrument opgesteld welke is getoetst door de FNV. Na deze toetsing heeft het Steunpunt RI&E het instrument beoordeeld en erkent. In deze erkenning is ook een apart onderdeel opgenomen voor het risico op COVID-19 of andere infectieziekten.

Het instrument is bruikbaar voor ergotherapiepraktijken met maximaal 25 medewerkers en kan kosteloos gebruikt worden. Na het invullen van dit instrument hoeft deze niet meer door een gecertificeerde Arbodeskundige te worden getoetst. Dit is een onderdeel van de verplichte bedrijfsvoering.

Waar vind ik het RI&E instrument?
De link naar het instrument en ook de toelichting over de te doorlopen stappen vind je op onze website. Wij adviseren je om eerst de toelichting te lezen alvorens naar de digitale omgeving te gaan. Om toegang te krijgen tot de pagina met de handleiding moet je eerst inloggen als lid.