FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, voert al een tijd moeizaam onderhandeling over een nieuwe cao ziekenhuizen. Ze behartigen hiermee ook de belangen van de tweedelijns ergotherapeuten. Op 17 december vond het laatste overleg plaats. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is met een zeer onevenwichtig voorstel gekomen dat voor grote groepen uit de achterban van FBZ zal leiden tot fors verlies van koopkracht. Op 24 december praten de partijen verder.

FBZ wil voorkomen dat het bij dit slechte cao-voorstel blijft en daarom vragen ze zorgprofessionals om een petitie te tekenen. En om een digitale kerstboodschap te bezorgen bij de raad van bestuur van de ziekenhuizen. Hoe meer zorgprofessionals meedoen, hoe duidelijker het wordt dat dit voorstel onacceptabel is.

Wat heeft de NVZ voorgesteld?

De cao-partijen zijn in de zomer in overleg gegaan over een nieuwe cao. De NVZ maakte meteen duidelijk dat ze geen financiële ruimte heeft voor een inkomensverbetering. Er ligt nu een bod waarbij bepaalde groepen er in koopkracht flink op vooruitgaan, ten koste van andere zorgprofessionals. Kort gezegd: bepaalde groepen gaan er 4,5% – 7,5% op vooruit, terwijl andere functiegroepen in een periode van 18 maanden er 0,9% bij krijgen of 0,6% of zelfs nog minder. Afgezet tegen de inflatie betekent dat voor grote groepen zorgprofessionals netto een fors verlies van koopkracht.

Waarom dit voorstel geen goed idee is

  • Een loonsverhoging van de ene groep mag nooit worden ‘opgehoest’ door een andere groep. Dat staat haaks op het principe van een cao.
  • Ook al hebben bepaalde groepen voordelen bij dit voorstel, dit bod van de NVZ is wat FBZ betreft onbespreekbaar en moet linea recta van tafel. Het pakt niet alleen nu slecht uit, maar heeft ook negatieve gevolgen voor alle cao’s in de komende jaren. NVZ heeft al aangegeven dat ze deze lijn in de toekomst door wil zetten.
  • In de vorige cao zijn we schoorvoetend akkoord gegaan met loondifferentiatie. Toen was het nog een kwestie van ‘minder meer’ en hebben we de NVZ laten weten dat dat wat ons betreft eenmalig was. Helaas komt de NVZ nu opnieuw met een voorstel voor loondifferentiatie, dat veel ingrijpender is: grote groepen zorgprofessionals krijgen nu te maken met een forse achteruitgang in koopkracht. Bovendien wil de NVZ deze lijn de komende jaren verder doorzetten.
  • In september liet minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer weten dat een structurele loonsverhoging van 2,5% voor alle medewerkers in de zorg tot de mogelijkheden behoort op basis van de reguliere arbeidsvoorwaardenruimte. Los daarvan heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld om inkomens van middengroepen te verbeteren. Dit onevenwichtige loonbod sluit daar niet op aan.
  • De NVZ heeft aangegeven in komende cao’s verdere stappen te willen zetten om de salarisachterstand van de middengroepen te beperken. We vinden dat begrijpelijk, maar niet als het ten koste gaat van andere zorgprofessionals. Als we willen voorkomen dat dit bod een trend wordt voor de komende jaren, moeten we dit nu een halt toeroepen.
  • Zorgprofessionals staan dagelijks bloot aan een enorme werkdruk. Terwijl zij iedere dag alles op alles zetten, krijgen ze met dit bod geen blijk van waardering en wordt bovendien tweespalt gezaaid.

Wat kun je doen?

  • Teken vóór 24 december de petitie van FBZ om aan te geven dat je het loonbod van de NVZ onacceptabel vindt.
  • Daarnaast kun je je onvrede bekend maken door de Kerstboodschap van FBZ te bezorgen bij jouw raad van bestuur. De raden van bestuur van alle algemene ziekenhuizen vormen samen de NVZ, dus hoe meer er worden verstuurd, hoe groter de druk. Hier vind je tips van FBZ om deze Kerstboodschap goed onder de aandacht te brengen.

Contact

Heb je vragen of suggesties, neem dan contact op met FBZ via acties@fbz.nl.