Als paramedische sector willen we af van de hoge administratieve lasten, van ontbrekende informatie en van dubbel werk. Om dat voor elkaar te krijgen, willen we met jullie toewerken naar een goede aanpak richting vlotte en veilige gegevensuitwisseling. Onze cliënten hebben daar ook groot belang bij.

Wie doen hieraan mee?

Het project ‘Versnelling gegevensuitwisseling voor de paramedische zorg’ is onderdeel van de afspraken uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ). Hierin hebben de brancheorganisaties van de paramedici (KNGF, SKF, EN, NVD, NVH, NVLF en VvOCM*) samen met ZN, PF en VWS, afspraken gemaakt over het stimuleren van gegevensuitwisseling voor de paramedische zorg. Het gaat dus om betere gegevensuitwisseling tussen huisartsen en ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en fysiotherapeuten; en ook met cliënten.

Aanleiding

In september 2020 heeft Nictiz onderzoek gepubliceerd waarin staat wat onze belangrijkste hindernissen zijn. Zo ontbreken patiëntgegevens bij zorgverleners, omdat er geen systematische uitwisseling van informatie is en ook nog geen infrastructuur daarvoor. Het handmatig overnemen van gegevens is tijdrovend en foutgevoelig en er is nog niet een informatiestandaard verwerkt in de diverse verschillende EPD-systemen. Medische informatie komt zo niet goed aan op de juiste tijd en plek: daar hebben zowel de cliënt als de zorgverleners last van.

Pilots gegevensuitwisseling in de regio’s Breda, Haarlemmermeer en Meierijstad

Op dit moment vinden pilots plaats in de regio’s Breda, Haarlemmermeer en Meierijstad gericht op de gegevensuitwisseling tussen paramedici en huisartsen en tussen paramedici en hun patiënten. We willen hierdoor leren hoe we zo pragmatisch mogelijk gegevens kunnen uitwisselen. Met de ervaringen uit de pilots werken we vervolgens aan een landelijke programma-aanpak om goede digitale gegevensuitwisseling van de grond te krijgen voor alle paramedici met hun verwijzers en hun patiënten. Een landelijk ondersteuningsprogramma wordt zorgvuldig voorbereid door alle partijen, in nauwe samenwerking met ICTU (www.ictu.nl). Dit is een overheidsorganisatie die werkt aan een betere digitale overheid.

Zorgverleners in de pilotregio’s

In de pilotregio’s wordt eerst de huidige situatie in kaart gebracht. De uitkomst wordt meegenomen als input voor verdere opschaling om met gegevensuitwisseling betere zorg te kunnen verlenen.

*EN, NVD, NVH, NVLF en VvOCM werken in het kader van de BAPZ samen vanuit het Paramedisch Platform Nederland (PPN).