Onderzoek doen vraagt om personeel, tijd en geld. Deze factoren zijn echter niet altijd beschikbaar, waardoor nieuwe ideeën en innovaties in de ergotherapie soms op de plank blijven liggen. Zonde, vindt Ergotherapie Nederland. Daarom stellen wij jaarlijks – in een proefperiode van drie jaar – voor leden budget beschikbaar voor (co)financiering van kleine onderzoeksprojecten. Onlangs kenden we dit budget voor de eerste keer toe.

‘Eigen regie’

Begin dit jaar ontvingen we meerdere aanvragen, die door een speciaal hiervoor ingestelde commissie zijn beoordeeld. Het eerste onderzoeksproject waar de commissie nu subsidie aan toekent, gaat over de eigen regie-ondersteuning in betekenisvolle dagelijkse en sociale activiteiten van kwetsbare ouderen. Het onderzoek brengt in kaart wat het begrip ‘eigen regie’ precies inhoudt. Ook gaat het in op welke wensen en behoeften er zijn tot eigen regie, samen-regie en (vormen van) eigen-regie-ondersteuning. Dit gebeurt vanuit het perspectief van kwetsbare ouderen, hun naasten en professionals. Het voorstel is ingediend door prof. dr. Maud Graff en ergotherapeut en onderzoeker Phébe Das MSc., in samenwerking met dr. Hanneke Donkers en dr. Lieve Roets. Zij werken allemaal in het Radboudumc.

Factsheets en gesprekskaarten

De onderzoeksresultaten dienen als input voor factsheets en gesprekskaarten, speciaal bedoeld als handvatten voor ergotherapeuten en andere zorg- en welzijnsprofessionals. Met deze middelen kunnen zorgprofessionals in gesprek gaan met kwetsbare ouderen over hun behoeften en wensen tot eigen regie, en om hen te ondersteunen in betekenisvolle dagelijkse en sociale activiteiten.

De basis voor andere projecten

Professor Joost Dekker maakte onderdeel uit van de commissie die de goedgekeurde subsidieaanvraag mocht beoordelen. Hij vertelt: “Het uitgekozen project over ‘eigen regie’ is naar mijn mening van uitstekende kwaliteit. Het kan de basis vormen voor een groot aantal andere projecten op het gebied van ergotherapie. En ik verwacht dat de onderzoeksresultaten ook van nut zullen zijn voor een groot aantal andere beroepen op het gebied van zorg en welzijn.”

Indienen van een subsidieaanvraag

Elk lid van Ergotherapie Nederland kan een aanvraag indienen in januari. Per project kan maximaal €10.000 worden aangevraagd. Een tijdelijke commissie, bestaande uit drie leden, waaronder een onderzoeker en bureaumedewerker, beoordeelt de aanvragen.

Wil jij in 2023 een subsidie aanvragen voor een innovatief onderzoeksproject? Op de pagina Onderzoek en wetenschap vind je alle informatie over de (co)financiering van kleine onderzoeksprojecten en het indienen van een aanvraag.