Jaarlijks stellen wij  – in een proefperiode van drie jaar – voor leden budget beschikbaar voor (co)financiering van kleine onderzoeksprojecten. Zo willen we innovatie stimuleren. We ontvingen begin dit jaar meerdere aanvragen, die een speciaal hiervoor ingestelde commissie beoordeelde en hierover vervolgens een advies uitbracht.

Ergotherapie Nederland heeft dit jaar besloten dit budget te verdelen en aan twee veelbelovende onderzoeksprojecten de helft toe te kennen en daarnaast te ondersteunen bij het vinden van co-financiering:

  1. ‘Geprikkeld door overprikkeling’

Niet Rennen Maar Plannen (NRMP) is een cognitief behandelprogramma voor mensen met aangetoond hersenletsel met verschillende modules.  De modules zijn gericht op vermoeidheid, geheugen, planning en informatieverwerking.

Met het budget gaat de afdeling revalidatie van het UMC Utrecht de haalbaarheid van de nieuwe NRMP2.  module ‘Overprikkeling’ evalueren.

Ergotherapie Nederland heeft contact gezocht met de Hersenstichting. Zij zien het belang van dit project en verstrekken de co-financiering.

  1. ‘Weer aan het werk’

De interventie Weer aan het Werk (WahW) kan door de ergotherapeut-behandelaar worden toegepast in de reguliere ergotherapiebehandeling in de eerste (en tweede) lijn. De interventie biedt een kapstok (behandeldeel) en basiskennis (wetgevingsdeel) om de hulpvraag m.b.t. terugkeer in/behoud van eigen werk optimaal voor iedere persoon op maat te kunnen begeleiden voor de eigen werkcontext. Hierbij wordt de cliënt gecoacht om zelf verantwoordelijkheid en regie te nemen in zijn eigen proces.

Met het budget wordt op basis van bevindingen aanpassingen door gevoerd en een subsidieaanvraag geschreven met onderzoeksvoorstel voor de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de interventie WahW.

Beide projecten richten zich op een interventie die binnen ergotherapie veel ingezet wordt. We hopen dat dit budget een aanzet is voor wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek en daarmee het aantonen van de waarde.

Felicitaties en veel succes voor de onderzoekers die met deze projecten aan de slag gaan!