Zorgverzekeraar CZ organiseert in samenwerking met Ergotherapie Nederland een zogenoemd Ronde Tafel Overleg. Deelnemers van dit overleg zijn ergotherapeuten-contractanten van CZ, vertegenwoordigers van de zorginkoopafdeling van CZ en vertegenwoordiging van Ergotherapie Nederland door Theo van der Bom.

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst is om de uitdagingen die er vooral in de eerstelijns ergotherapie zijn te benoemen en te onderzoeken waar we, door samen op te trekken, deze uitdagingen aan kunnen pakken. Uiteraard spelen de tarieven daar een rol in maar er zijn ook andere elementen die het werken in de eerstelijns ergotherapie tot die uitdaging maken.

Aanmelden

Inmiddels is bepaald dat de bijeenkomst plaats vindt op woensdag 18 oktober van 12.30 uur tot 16.00 uur in het hoofdkantoor van CZ in Tilburg. Je kunt je nog  opgeven via deze link