Project DOE MEE oftewel Duurzaam implementeren van doelgericht meten met eHealth in de eerstelijns zorgpraktijk

 Het DOE MEE-project is in 2022 gestart en staat onder leiding van de hogeschool Zuyd. Ergotherapie Nederland is actief klankbordgroep-lid van het DOE MEE-project. Recent is de website gelanceerd www.metenmetehealth.nl

Deze website is een wegwijzer die jou als zorgprofessional op weg helpt bij vragen over het vinden, kiezen, gebruiken en implementeren van eHealth meettoepassingen. De opkomst van meten met eHealth is, als aanvulling op overige vormen van meten, zowel voor de zorgprofessional als de cliënt onomkeerbaar. Deze website richt zich op (toekomstige) zorgprofessionals in de eerstelijnszorg op het gebied van meten met eHealth in de individuele cliëntenzorg.

De onderzoeksgroep is óók op zoek naar jullie ervaringen met meten met e-health in de ergotherapiepraktijk en is in het verlengde daarvan op zoek naar tips voor andere zorgprofessionals. Wil je die ervaring of tips delen? Neem dan contact op met beleid@ergotherapie.nl. Wij zorgen dat jouw inbreng bij de onderzoekgroep terecht komt.

Achtergrondinfo over het DOE MEE project

In dit project werken verschillende hogescholen, universiteiten, eerstelijn zorginstellingen, beroepsverenigingen en clientenvertegenwoordigers samen om een methodiek te ontwikkelen die zorgprofessionals ondersteund bij het implementeren van eHealth in hun zorgpraktijk. Deze methodiek geeft antwoord op vragen als: ‘Welke eHealth toepassingen sluiten aan bij welke meetvragen?’, ‘Hoe kunnen meetresultaten ingezet worden om beslissingen te ondersteunen?’, ‘Hoe kan eHealth de communicatie met clienten verbeteren?’ en ‘Hoe kan eHealth ondersteunen bij het samen beslissen?’

Het DOE MEE-project wordt gefinancierd door het innovatieprogramma Limburg Meet. Dit innovatie programma ondersteunt vanuit onderwijs en wetenschap (externe) initiatieven ten aanzien van betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren.