Al langere tijd is er discussie tussen ergotherapeuten en gemeenten over wie nu de inzet van de ergotherapeut betaald wanneer het gaat om geven van advies bij een Wmo-voorziening. Op basis van het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen was al duidelijk dat de Wmo de ergotherapeut moet vergoeden. Uit de praktijk blijkt echter dat gemeenten willen dat de ergotherapeut dit bij de zorgverzekeraar declareert.

We hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het probleem voorgelegd. De NZa heeft ons het volgende laten weten:

“Een onderzoek naar de behoefte aan een maatwerkvoorziening voor de Wmo, uitgevoerd door een ergotherapeut of andere deskundige die wordt ingeschakeld, valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Als er een ergotherapeut nodig is om de eventuele aanspraak op een hulpmiddel te beoordelen, moet deze door de gemeente vanuit de Wmo worden geregeld, en kan men de betrokken ingezetene niet doorverwijzen naar zijn zorgverzekeraar. Vanuit de Zvw is een ergotherapeut bedoeld voor zorg (behandeling) en niet voor het geven van deskundig advies in het kader van een Wmo-onderzoek naar de behoefte aan een maatwerkvoorziening.”

Met deze uitspraak kun je bij de Wmo in voorkomende gevallen duidelijk beargumenteren hoe de declaratie moet verlopen.