Als thuis wonen niet meer gaat

Door: Ergotherapie Nederland

Er kan voor ouderen een moment komen dat ze moeten beslissen dat het thuis wonen niet langer mogelijk is. Soms is een acute opname nodig, bijvoorbeeld als een mantelzorger uitvalt of als er thuis gevaarlijke situaties ontstaan. Er is dan sprake van een crisissituatie. Maar een oudere kan er ook zelf voor kiezen om niet langer thuis te wonen. Wat is een goed moment om voor een andere woonvorm te kiezen? En welke woonvormen bestaan er voor senioren?

‘De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en gaan pas naar een verpleeghuis als het echt niet anders kan,’ zegt ergotherapeut Jochen Bilderbeek, gespecialiseerd in veilig thuis wonen. ‘Maar het komt ook voor dat ouderen er zelf voor kiezen om hun huis te verlaten. Bijvoorbeeld omdat ze zich eenzaam voelen en graag tussen andere mensen willen wonen.’  

Wanneer naar een zorginstelling

Bij ouderen die alleen wonen, kunnen gevaarlijke situaties en/of de noodzaak tot ongeplande zorg een reden zijn om een indicatie aan te vragen voor een verpleeghuis. Hier wordt bijvoorbeeld de toiletgang onder verstaan. Bilderbeek: ‘Als iemand niet meer zelfstandig naar de wc kan, dan wordt het lastig om zelfstandig thuis te blijven wonen. Geplande zorg, zoals wassen, aankleden en naar bed gaan, kan op vaste momenten worden geboden, maar wc-bezoek meestal niet.’

Bij ouderen die samenwonen, ligt het omslagpunt om naar een verpleeghuis te gaan vaak bij het moment dat hun partner of andere mantelzorger de zorg niet meer aankan. ‘Vaak zijn de partners van senioren net zo hoogbejaard als de oudere zelf,’ zegt Bilderbeek. ‘Het is logisch dat ze hun partner niet alle zorg kunnen bieden die nodig is. Iemand van het toilet helpen of schone kleren aandoen is zowel fysiek als mentaal zwaar. Als de mantelzorger geen kracht meer om de zorg te verlenen, dan kan het voor beiden goed zijn als een oudere in een verpleeghuis gaat wonen.’

Verpleeghuis en verzorgingshuis

Een verpleeghuis is er voor mensen die intensieve zorg of zware medische behandelingen nodig hebben. Ouderen krijgen hier behandelingen, verpleging, zorg en begeleiding in een beschermde woonomgeving. Daarnaast zijn er, als alternatief voor het verpleeghuis, de laatste jaren ook steeds meer particuliere verzorgingshuizen ontstaan. Ouderen wonen in een eigen appartement, maar krijgen wel zorg en worden in de gaten gehouden door zorgverleners.