Mobiliteit: waarom en wanneer een scootmobiel kopen?

Door: Ergotherapie Nederland

Wanneer iemand geen grote afstanden meer kan of wil afleggen, kan de mobiliteit in het geding komen. Samen met een ergotherapeut kan gekeken worden naar een goede oplossing. Steeds meer ouderen kiezen voor een scootmobiel. Het voordeel van een scootmobiel is dat iemand naar buiten kan blijven gaan, bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar vrienden en familie. De zelfstandigheid blijft dankzij een scootmobiel behouden.

Wanneer een scootmobiel kopen?

Wanneer het een goed moment is om een scootmobiel aan te schaffen, is voor iedereen anders. Het kan zijn dat iemand moeilijker gaat lopen, graag zelf boodschappen wil kunnen blijven doen of lekker de natuur in wil. Een ergotherapeut beoordeelt eerst samen met de cliënt of een scootmobiel de beste oplossing is voor het probleem dat er speelt.

De drempel om op een scootmobiel te stappen is niet meer zo hoog als vroeger. ‘Tien jaar geleden kleefde er nog een stigma aan de scootmobiel, maar inmiddels wint dit vervoermiddel aan populariteit,’ merkt ergotherapeut Remco Blok. ‘Er komen steeds meer modellen op de markt en er is een groeiende aandacht voor de veiligheid.’

Voordelen van een scootmobiel

Voor veel ouderen is een scootmobiel prettig omdat het ze in staat stelt hun eigen keuzes te maken. Hun mobiliteit wordt verhoogd en ze kunnen er makkelijk op uit. Het is een misvatting dat iemand door een scootmobiel minder beweegt omdat diegene ‘zit’. Remco Blok: ‘Een scootmobiel nodigt juist uit tot beweging. Je moet er zelf naartoe lopen en erop stappen. En je mag er vaak niet mee naar binnen dus als je bij een winkel aankomt, moet je de scootmobiel parkeren en zelf naar binnen lopen.’

Nadelen van een scootmobiel

Het nadeel van een scootmobiel is dat het best wat training vraagt om ermee om te kunnen gaan. Een scootmobiel brengt meer risico’s met zich mee dan wanneer iemand met de auto of de taxi gaat. ‘Je moet een bepaalde techniek aanleren,’ legt Remco Blok uit. ‘Je moet bijvoorbeeld loslaten om te remmen. Dat voelt tegennatuurlijk en dat is iets wat je moet oefenen.’

Ook het uitkiezen vraagt aandacht. Er bestaan kleine en grote scootmobielen, met drie, vier of vijf wielen. De actieradius, snelheid, draaicirkel en grootte van de accu kunnen verschillen. Een ergotherapeut analyseert, adviseert  en houdt onder meer rekening met de volgende vragen: welke scootmobiel past het beste bij cliënt, welke kenmerken moet de scootmobiel hebben, wordt de scootmobiel buitens- of binnenshuis gebruikt, waar kan hij worden neergezet, is er een mogelijkheid om de scootmobiel thuis op te laden?

Hoe werkt het om een scootmobiel te kopen?

Iedereen kan een scootmobiel aanschaffen. Daarvoor is geen verwijzing nodig. Een nieuwe scootmobiel kost tussen de 3000 en 5000 euro. Wie een scootmobiel bij de gemeente wil aanvragen, moet kunnen aantonen dat er sprake is van een functiebeperking en dat er niet langdurig lopend een langere afstand kan worden afgelegd. Een ergotherapeut kan bij deze aanvraag begeleiden. Een scootmobiel die via de gemeente wordt aangevraagd, wordt vergoed door de verzekering. Wel is sprake van een eigen bijdrage.