Oproepen

Oproep: Deelname commentaarfase Leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten + Implementatieplan – patiënten met chronische pijn

Ergotherapie Nederland is uitgenodigd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten om bovengenoemde leidraad en implementatieplan te becommentariëren. Namens Ergotherapie Nederland heeft Patrick de Haan (lid overleggroep chronische pijn) deelgenomen aan de werkgroep die de leidraad en het implementatieplan tot stand heeft gebracht.

Heb je als ergotherapeut ervaring met chronische pijn patiënten en wil jij als lid samen met Ergotherapie Nederland deze stukken van commentaar voorzien? Meld je dan aan vóór 14 augustus 2022 via een e-mail met je naam, lidnummer en KP-nummer naar beleid@ergotherapie.nl, o.v.v.: ‘Commentaar leidraad chronische pijn’. Na aanmelding krijg je de benodigde informatie toegestuurd.

Deelname aan deze commentaarfase wordt zeer gewaardeerd!


Oproep deelname commentaarfase module ‘zorg rondom hulpmiddelen voor aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen’ (HASHTEK)

Ergotherapie Nederland is uitgenodigd door de Hogeschool Zuyd om de conceptmodule module ‘zorg rondom hulpmiddelen voor aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen’ te becommentariëren. De module is ontwikkeld op initiatief van hogeschool Zuyd in samenwerking met vertegenwoordigers van stakeholders; compressietherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, oedeemfysiotherapeuten, zorgverzekeraars en artsen.

De module beschrijft een geoptimaliseerd verstrekkingsproces voor de hulpmiddelenzorg rondom deze aan- en uittrekhulpmiddelen. Doel van deze module is de zelfredzaamheid vergroten door de inzet van de juiste hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen.

Heb je als ergotherapeut ervaring op het gebied van het verstrekkingsproces van aan- en uittrekhulpmiddelen van therapeutische elastische kousen en wil jij als lid samen met EN de module van commentaar voorzien? Meld je dan aan vóór 22 juli door je naam, lidnummer en KP-nummer te mailen naar beleid@ergotherapie.nl, o.v.v. : ‘commentaar module TEK’.

Na aanmelding krijg je de benodigde informatie toegestuurd en vragen we je uiterlijk 29 augustus 2022 het commentaar aan ons retour te sturen. Wij bundelen dan alle ingestuurde commentaren, met het commentaar van het bureau, en versturen dit als één reactie vanuit EN.


Dien je afstudeerproject in voor de ‘Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs’

De opleiding ergotherapie is de belangrijkste aanloop naar het uitoefenen van het beroep van ergotherapeut. Ergotherapie Nederland vindt het van groot belang dat nieuwe ergotherapeuten op een zo hoog mogelijk niveau hun intrede in het werkveld maken. Om studenten (en hun docenten) te waarderen voor kwalitatief hoogwaardige en voor de ergotherapie relevante afstudeerprojecten, stelt Ergotherapie Nederland sinds 2014 de ‘Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs’ ter beschikking voor de student/studentengroep met de beste afstudeerprestatie.

Wil je dit jaar meedoen met je afstudeerproject? Dien het dan uiterlijk 31 augustus 2022 in. Alle voorwaarden lees je in het document ‘Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs 2022’.


Oproep: nieuwe leden overleggroep Ergotherapie bij Chronische Pijn

Heb jij als ergotherapeut ervaring en affiniteit met de behandeling van mensen met chronische pijn? En wil jij bijdragen aan het profileren van ergotherapie, het ontwikkelen van een handreiking en het organiseren van studiedagen?

De overleggroep Ergotherapie bij Chronische Pijn, bestaande uit 10 actieve leden en ondersteund vanuit Ergotherapie Nederland, zoekt enthousiaste nieuwe leden. De overleggroep heeft 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar. Daarnaast nemen diverse leden deel aan landelijke netwerken zoals Pijn-alliantie, Werkgroep leidraad Chronisch Pijn en PA!N. Elke 2 jaar organiseert de overleggroep een studiedag over Ergotherapie en Chronische Pijn.

Interesse? Meld je dan aan bij beleid@ergotherapie.nl Na het bijwonen van een bijeenkomst kun je beslissen of je definitief wil aansluiten. Heb je nog vragen? Mails ons dan ook, we vertellen je graag meer.


Gezocht: Enthousiaste leden voor de Commissie Internationale Betrekkingen

De commissie Internationale betrekkingen (IB) vormt een brug tussen internationale ergotherapie en de Nederlandse ergotherapie. Deze commissie vertegenwoordigt Ergotherapie Nederland in COTEC, WFOT en EFPC. Ze werken aan het vergroten van internationale kennis, fungeren als vraagbaak voor internationale zaken en vervullen een verbindende rol tussen mensen en netwerken.

De commissie zoekt nieuwe leden. Lijkt het je leuk om deel te nemen, bekijk dan hun oproep. Je vindt hier meer informatie over de taken van de commissie en wat er van leden verwacht wordt.


Wil jij deelnemen aan de klankbordgroep valpreventie?

De overheid gaat actief inzetten op het terugdringen van vallen bij ouderen met een verhoogd valrisico. Valpreventie bij deze doelgroep is als kostenbesparende maatregel opgenomen in het Coalitieakkoord: “Gemeenten krijgen de taak om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder. Hiervoor zijn investeringen nodig in opsporing en screening en het ontwikkelen en aanbieden van valpreventieprogramma’s

Ergotherapie Nederland is betrokken bij het programmaplan dat hiervoor wordt opgesteld. Om onze inbreng te ondersteunen zoeken we enkele ergotherapeuten die praktijkervaring hebben met valpreventie bij ouderen en die ook bekend zijn met de ergotherapierichtlijn valpreventie. Heb jij interesse?

De kennis en ervaring uit de praktijk willen we bundelen in een klankbordgroep. Dit helpt ons om ergotherapie bij valpreventie goed onder de aandacht te brengen. Als je deelneemt aan de klankbordgroep, vragen we je om het komende half jaar enkele keren een online overleg bij te wonen en/of schriftelijk informatie aan te leveren.

Wil je graag jouw kennis en ervaring delen, stuur dan een korte motivatie en schets van jouw expertise naar beleid@ergotherapie.nl.


Oproep: Kandidaat multidisciplinaire werkgroep heupfractuur: goede zorg binnen de GRZ en ELV

Verenso, de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde, is gestart met de ontwikkeling van een beschrijving van goede zorg voor patiënten met een heupfractuur binnen de kortdurende herstelgerichte zorg. Voor de totstandkoming hiervan wordt een multidisciplinaire werkgroep gevormd en Ergotherapie Nederland is uitgenodigd om een lid af te vaardigen hierin zitting te nemen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Maastricht, het Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC.

Ben jij werkzaam in de geriatrische revalidatie of eerstelijnsverblijf en heb je ervaring met de zorg voor patiënten met heupfracturen? Vind je het leuk om deze ervaring in te zetten door namens Ergotherapie Nederland mee te denken over de beschrijving van goede zorg in multidisciplinaire setting? Stuur dan vóór 29 augustus een bericht naar beleid@ergotherapie.nl o.v.v. Werkgroep heupfractuur met een korte beschrijving van je ervaring en motivatie.

Heb je vragen over dit project? Laat het dan ook vooral weten via beleid@ergotherapie.nl


Oproep nieuwe leden Landelijke overleggroep COPD

Wil jij je expertise op COPD met jouw (landelijke) collega’s willen delen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Landelijke overleggroep COPD bestaat op dit moment uit 8 enthousiaste leden uit verschillende werkvelden/expertisecentra. Over 1,5 jaar vieren wij het 12,5 jaar bestaan van deze groep en willen we graag de vernieuwde handreiking publiceren. We hebben hiervoor een start gemaakt, maar aangezien we naast deze activiteiten ook allemaal ontzettend veel en leuk werk hebben, zoeken we nieuwe leden die samen met ons de handreiking verder vorm willen geven.

We spreken elkaar gemiddeld zo’n 4 tot 6 keer per jaar bij EN of online via Zoom. Bij elke aanwezigheid ontvang je punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici. En tegelijkertijd schrijf je mee aan een product dat in het land gebruikt gaat worden. Twee vliegen in één klap dus!

Wil je deelnemen? Meld je dan aan via beleid@ergotherapie.nl. Wij maken graag kennis met je. Bij wederzijds enthousiasme draai je 1 tot 2 keer mee voordat je de beslissing neemt om officieel deel te nemen aan de overleggroep.