Hand-ergotherapie

Profiel specialisatie Hand-ergotherapeut

Hand-ergotherapie is een erkende specialisatie binnen ergotherapie. Er is een beroepsprofiel geschreven om tot een beschermde en erkende specialisatie te komen. In het profiel Specialisatie hand-ergotherapeut wordt beschreven in welk opzicht de hand-ergotherapeut afwijkt van de beroepspraktijk van de generalistische ergotherapeut.

Meer informatie

Bekijk de samenvatting van het profiel Specialisatie hand-ergotherapie. Het complete profiel is uitgegeven als boek. In het boek wordt aandacht besteed aan:

 • competentiegebieden van een hand-ergotherapeut
 • het kerndomein Handelen als onderdeel van hand-ergotherapie
 • de rol van de cliënt binnen de hand-ergotherapie
 • behoud en verbeteren van kwaliteit
 • de relatie van hand-ergotherapie met het ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)

Boek bestellen

Je kunt het boek Profiel specialisatie hand-ergotherapie bestellen bij Ergotherapie Nederland. Stuur een mail naar EN@ergotherapie.nl.
Kosten zijn:
€ 25,- voor leden
€ 30,- voor niet-leden

Adviesraad Hand-ergotherapie

De Adviesraad Hand-ergotherapie van Ergotherapie Nederland zet zich in voor een sterke positie van de specialisatie hand-ergotherapie en de individuele hand-ergotherapeut. De adviesraad maakt de specifieke waarde van de hand-ergotherapie duidelijk en helpt de hand-ergotherapeut een stevige positie in te nemen in het werkveld. Zij stimuleert wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling. En zij bevordert de deskundigheid van de individuele hand-ergotherapeut door het ontwikkelen van scholing.

Scholing Hand-ergotherapie

Staat de bovengenoemde scholing (nog) niet op de website? Dan kan het zijn dat de nieuwe data (nog) niet bekend zijn. Stuur dan een mail voor meer informatie naar: ergoacademie@ergotherapie.nl

Bekijk hier het actuele scholingsaanbod.

Criteria specialisatie Hand-ergotherapie

Naast de algemene eisen die voor ergotherapeuten gelden, zijn er specifieke eisen voor de specialisatie hand-ergotherapie. Deze eisen zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT)

Bekijk ook: de Algemene criteria voor ergotherapie specialistenregisters Daar vind je ook het document Criteria Hand-ergotherapie en het formulier Scholingsindeling Hand-ergotherapie.

Formulier bijhouden bij- en nascholing

Voor het bijhouden van bij- en nascholing kan het onderstaande formulier worden gebruikt:

Stageplek binnen Hand-ergotherapie

De Adviesraad Hand-ergotherapie heeft een document ‘Voorbereiding stage in hand-ergotherapie praktijken’ opgesteld. Met dit document wil de adviesraad hand-ergotherapeuten handvatten geven hoe een ergotherapeut in opleiding (i.o.) succesvol stage kan lopen binnen de hand-ergotherapie. In dit document vind je:

 • Aangegeven wat een hand-ergotherapeut een ergotherapeut i.o. te bieden heeft;
 • Welke specifieke voorbereiding, kennis en vaardigheden er noodzakelijk zijn voor ergotherapeuten i.o. om een stageperiode te kunnen starten in het werkveld van de hand-ergotherapeut

Download hier het document ‘Voorbereiding stage in hand-ergotherapie praktijken’ (pdf)

Informatie Hand-ergotherapie voor de cliënt

Er is cliëntinformatie beschikbaar op de website van Ergotherapie Nederland. Hier kunt u uw cliënten naar verwijzen bij vragen. Ook kunt u deze link op uw praktijkwebsite plaatsen of op de website van de organisatie waar u werkt. De cliëntinformatie geeft een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is handtherapie?
 • Wat is hand-ergotherapie?
 • Voor wie is hand-ergotherapie?
 • Wat is een hand-ergotherapeut?
 • Wat doet een hand-ergotherapeut?
 • Waar kan de behandeling uit bestaan?
 • Hoe vind ik een (goede) handergotherapeut?
 • Hoe kan ik bij een handergotherapeut terecht?

Richtlijnen en handreikingen

Er zijn een aantal hand-ergotherapie richtlijnen te vinden zoals de:

Deze richtlijnen vind je ook in ons totaaloverzicht: actuele overzicht van richtlijnen