Hand-ergotherapie

Profiel specialisatie Hand-ergotherapeut

Hand-ergotherapie is een erkende specialisatie binnen ergotherapie. Er is een beroepsprofiel geschreven om tot een beschermde en erkende specialisatie te komen. In het profiel Specialisatie hand-ergotherapeut wordt beschreven in welk opzicht de hand-ergotherapeut afwijkt van de beroepspraktijk van de generalistische ergotherapeut.

Meer informatie

Bekijk de samenvatting van het profiel Specialisatie hand-ergotherapeut. Het complete profiel is uitgegeven als boek. In het boek wordt aandacht besteed aan:

  • competentiegebieden van een hand-ergotherapeut
  • het kerndomein Handelen als onderdeel van hand-ergotherapie
  • de rol van de cliënt binnen de hand-ergotherapie
  • behoud en verbeteren van kwaliteit
  • de relatie van hand-ergotherapie met het ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)

Boek bestellen

Je kunt het boek Profiel specialisatie hand-ergotherapeut bestellen bij Ergotherapie Nederland. Stuur een mail naar EN@ergotherapie.nl.
Kosten zijn:
€ 25,- voor leden
€ 30,- voor niet-leden

Adviesraad Hand-ergotherapie

De Adviesraad Hand-ergotherapie van Ergotherapie Nederland zet zich in voor een sterke positie van de specialisatie hand-ergotherapie en de individuele hand-ergotherapeut. De adviesraad maakt de specifieke waarde van de hand-ergotherapie duidelijk en helpt de hand-ergotherapeut een stevige positie in te nemen in het werkveld. Zij stimuleert wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling. En zij bevordert de deskundigheid van de individuele hand-ergotherapeut door het ontwikkelen van scholing.

Criteria specialisatie Hand-ergotherapie

Naast de algemene eisen die voor ergotherapeuten gelden, zijn er specifieke eisen voor de specialisatie hand-ergotherapie. Deze eisen zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT)

Bekijk ook: de Algemene criteria voor ergotherapie specialistenregisters. Daar vind je ook het document Criteria Hand-ergotherapie en het formulier Scholingsindeling Hand-ergotherapie.

Formulier bijhouden bij- en nascholing

Voor het bijhouden van bij- en nascholing kan het onderstaande formulier worden gebruikt:

Lees ook het artikel ‘Specialistenregister Hand-ergotherapie, tips voor je registratie’.

Scholing Hand-ergotherapie

Staat de bovengenoemde scholing (nog) niet op de website? Dan kan het zijn dat de nieuwe data (nog) niet bekend zijn. Stuur dan een mail voor meer informatie naar: EA@ergotherapie.nl

Bekijk hier het actuele scholingsaanbod.

Stageplek binnen Hand-ergotherapie

De Adviesraad Hand-ergotherapie heeft een document ‘Voorbereiding stage in hand-ergotherapie praktijken’ opgesteld. Met dit document wil de adviesraad hand-ergotherapeuten handvatten geven hoe een ergotherapeut in opleiding (i.o.) succesvol stage kan lopen binnen de hand-ergotherapie. In dit document vind je:

  • Aangegeven wat een hand-ergotherapeut een ergotherapeut i.o. te bieden heeft;
  • Welke specifieke voorbereiding, kennis en vaardigheden er noodzakelijk zijn voor ergotherapeuten i.o. om een stageperiode te kunnen starten in het werkveld van de hand-ergotherapeut

Download hier het document ‘Voorbereiding stage in hand-ergotherapie praktijken’ (pdf)

Informatie Hand-ergotherapie voor de cliënt

Er is cliëntinformatie beschikbaar op de website van Ergotherapie Nederland. Hier kan je cliënten naar verwijzen bij vragen. Ook kan je deze link op de praktijkwebsite plaatsen of opnemen op de website van de organisatie waar je werkt.

Richtlijnen en handreikingen

Er zijn diverse hand-ergotherapie richtlijnen. Deze richtlijnen vind je in ons totaaloverzicht: actuele overzicht van richtlijnen