Cliënten

Cliënten Ergotherapie Nederland

‘Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen’

Ergotherapie helpt mensen bij het behouden en vergroten van hun zelfstandigheid

Ergotherapie stelt mensen in staat hun zelfstandigheid en draagkracht te behouden én te vergroten. Deze zelfstandigheid kan (tijdelijk) verminderd zijn, bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling. Door de mogelijkheden van de cliënt optimaal te benutten (wat kan hij of zij nog wel), stelt de ergotherapeut de cliënt in staat om betekenisvolle, dagelijkse activiteiten zelf weer uit te voeren waardoor zijn of haar zelfstandigheid groter wordt.

Dagelijkse betekenisvolle activiteiten

Dagelijkse betekenisvolle activiteiten omvatten alle handelingen of taken die het dagelijks leven zin en betekenis geven. Dat kunnen dingen zijn zoals zelf wassen en aankleden, ontbijt klaar maken, boodschappen doen, maar ook goed functioneren op school of op het werk of deelnemen aan sociale (sport)activiteiten.

 

Meer informatie:

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑