Ergotherapie Nederland, de vereniging van en voor ergotherapeuten, kent enthousiaste en betrokken leden. Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn de verdere ontwikkeling van de ergotherapie en het behartigen van de belangen van de leden.

De Raad van Toezicht (RvT) van de vereniging bestaat uit vijf leden en heeft 3 belangrijke rollen die statutair benoemd zijn, namelijk: toezichtfunctie, werkgeversfunctie en adviesfunctie. Om de diverse rollen en taken goed te kunnen verdelen, zoekt de RvT een nieuw lid dat de voorzittersrol kan vervullen. Heb je interesse, reageer dan uiterlijk 20 februari 2023.

Klik hier om de vacaturetekst te lezen.

Meer weten over de RvT? Kijk dan op de pagina Medewerkers bureau en Raad van Toezicht.