Home » Dit is ergotherapie » Wat houdt een behandeling in

Wat houdt een behandeling in

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats. Vaak komt de ergotherapeut naar de plek waar de problemen zich voordoen. Bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school.

Advies, training en coaching

De ergotherapeut zoekt samen met de cliënt naar een oplossing voor het probleem. Het doel is ervoor te zorgen dat de cliënt activiteiten weer met plezier kan uitvoeren, door ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut. Daarbij maakt de ergotherapeut gebruik van training, het aanleren van andere manier van handelen, het inzetten van een hulpmiddel of het aanpassen van de activiteit of omgeving.

Ergotherapie is zorg op maat

De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met een cliënt over wat voor de cliënt echt belangrijk is. Daarna observeert de ergotherapeut de dagelijkse activiteiten van de cliënt. Zo brengt de ergotherapeut in kaart wat de beperkingen en de mogelijkheden zijn.

Samenwerken met andere zorgverleners

Als het nodig is werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners zoals de:

  • (huis) arts
  • fysiotherapeut
  • oefentherapeut
  • logopedist
  • diëtist

Ook kan de (wijk)verpleegkundige of bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de gemeente worden betrokken bij de hulpvraag.