Valdetectie en personenalarmering: hoe werkt het?

Door: Ergotherapie Nederland

Een valdetector is een apparaatje dat registreert wanneer iemand valt – ook wel valdetectie genoemd. Door de onverwachte en snelle beweging die een val veroorzaakt, wordt het apparaatje in werking gesteld. Meestal is een valdetector aan een personenalarm gekoppeld: na een val wordt dan direct hulp ingeschakeld. 

‘Een valdetector of personenalarm kan een veilig gevoel geven voor de persoon zelf en de mensen in zijn omgeving,’ zegt ergotherapeut Susan van Kampen, die is gespecialiseerd in valpreventie. ‘Het is fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat als je valt. Dankzij valdetectie kan een oudere met meer zelfvertrouwen krijgen en is hij bijvoorbeeld minder bang om ’s nachts de wc te bezoeken.’

Er zijn verschillende soorten valdetectoren.  Er bestaan bijvoorbeeld armbanden en horloges met valdetectie, zoals de Apple Smart Watch en de Zembro. Een oudere kan ook gebruikmaken van een apparaatje dat alleen personenalarmering bevat. Een personenalarm detecteert de val zelf niet, maar iemand kan met een druk op de knop hulp inschakelen na een val.  

‘Een personenalarmering kan zowel professioneel als persoonlijk worden opgevolgd,’ legt ergotherapeut Susan van Kampen uit. ‘Professionele opvolging houdt in dat er na de val een melding binnenkomt bij een zorgorganisatie en er direct persoonlijk contact wordt gezocht via het aanwezige kastje in de woning. Bij een persoonlijke opvolging wordt de noodmelding verstuurd naar een mantelzorger van de oudere, zoals een vriend, een familielid of een buurtgenoot. Je kunt van tevoren op het apparaat instellen waar de melding naartoe gaat.’ 

Naast valdetectie en personenalarmering bestaan er ook sensoren in huis die beweging registreren bewegingen en ‘analyseren’ of deze bewegingen afwijken van het leefritme van de oudere. Een voorbeeld: als iemand een uur lang in een toiletruimte is , dan wordt er automatisch een melding gestuurd naar de mantelzorger. Deze mantelzorger kan dan controleren of het goed gaat. ‘Sensoren kunnen goed gecombineerd worden met een personenalarmering,’ zegt Susan van Kampen. ‘Het is afhankelijk van de persoon en de situatie welke apparaten wel of niet bij hem passen. Een ergotherapeut kan hierover advies geven op maat.’