Gepubliceerd op 07-08-19 | Categorie: Belangenbehartiging

Menzis verhoogt tarieven aanzienlijk

Woensdag 31 juli heeft de Commissie van Overleg (CVO)-delegatie van EN een overleg gehad met Menzis inzake de tarieven. In de Bestuurlijke Afspraken 2019-2022 die op 20 juni jl ondertekend zijn, met betrekking tot de tarieven van de paramedisch zorg, zijn twee afspraken gemaakt.
Er komt, op de eerste plaats, een kosten- en kostprijs onderzoek betreffende het tarief ergotherapie (en voor de andere disciplines). Het resultaat van dat onderzoek zal niet tijdig gereed zijn voor de overeenkomst 2020 maar pas merkbaar zijn in 2021. Op de tweede plaats is afgesproken dat er voor 2020 met elkaar gesproken kan worden over o.a. het tarief. Op 3 juni heeft EN een “noodkreetbrief” geschreven aan de Raden van Bestuur van de zorgverzekeraars, over de nijpende situatie binnen ergotherapie land. Wij hebben verzocht om versneld in gesprek te gaan over het tarief. Inmiddels hebben we met nagenoeg alle zorgverzekeraars gesproken en onze berekeningen met hen gedeeld. Wij zijn zeer verheugd dat Menzis met het belangrijkste ergotherapietarief van € 17,74  per kwartier, een serieuze stap heeft gezet voor 2020. De CVO-delegaties van EN hebben gewerkt, en zullen blijven werken, aan goede afspraken in de overeenkomsten met zorgverzekeraars. Onze insteek is altijd constructief en met reële argumenten.
De tekst van het nieuwsbericht van Menzis aan hun contractanten luidt als volgt:

Menzis verhoogt voor 2020 tarieven ergotherapie
Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.
Voor Menzis is het belangrijk om nu al duidelijkheid te geven in de tarieven ergotherapie 2020 en niet te wachten tot na het kostenonderzoek. Menzis verhoogt daarom de tarieven.
De “individuele zitting reguliere ergotherapie” komt daarmee op €17,74.
Met deze beweging willen wij het veld tijdig laten weten hoe wij omgaan met de tarieven ergotherapie 2020.

Tags: , , , , , , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑