Corona en ergotherapie in clinische setting

Corona en ergotherapie in clinische setting Ergotherapie Nederland

Aanbevelingen ergotherapie bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname
Ergotherapie Nederland heeft met ziekenhuisergotherapeuten (OZET) en de ergotherapeuten van het AMC dit document opgesteld.

Doel
Bieden van een handreiking aan ergotherapeuten werkzaam in de klinische setting van een ziekenhuis om op uniforme en professionele wijze zorg te bieden aan opgenomen patiënten. Dat geldt in de eerste plaats voor patiënten met het Coronavirus (COVID-19) maar ook voor de zorg voor de overige patiënten. Indien nieuwe inzichten leiden tot aanvullende  maatregelen dan wordt dit document herzien.

Inleiding
Het Coronavirus verspreidt zich met name via zogenaamde aerosolen (druppels). Deze aerosolen kunnen vrijkomen tijdens uitvoeren van (para)medische handelingen. Het is belangrijk het contact tussen ergotherapeut en patiënt met het Coronavirus tot een minimum te beperken om het risico op virusoverdracht te verminderen. Daarnaast om ook de schaarste aan beschermende middelen op te kunnen vangen.

A             patiënten met COVID- 19

 1. Acute fase IC-patiënten met COVID- 19

Kenmerk: patiënten in de acute fase komen op basis van het longbeeld aan de beademing. Worden gesedeerd bij beademing  en liggen  (veelal) in buiklig. Acuut multi-orgaanfalen is aan de orde. Saturatiedaling bij wisselligging of verandering van positie van  lichaamsdelen.

 • In de acute fase worden ergotherapeuten in principe niet betrokken bij de behandeling, tenzij, ter beoordeling door de hoofdbehandelaar interventie nodig is bij complicaties zoals decubitus.
 1. De respiratoire functies verbeteren, sedatie wordt afgebouwd.

De patiënt komt in principe in  aanmerking voor vroege mobilisatie.

 • Wanneer patiënten de kritieke fase voorbij zijn en inzet van de ergotherapeut is gewenst dan zal de hoofdbehandelaar het consult verzorgen, hierbij wordt kritisch de noodzaak beoordeeld.
 • Indien geconsulteerd, weeg af of het ook mogelijk is om behandeling via instructies aan verpleegkundigen uit te voeren zonder contact met patiënt, zodat beschermende middelen bespaard worden.
 • Als toch de interventie noodzakelijk is: hanteer daarbij alle voorzorgsmaatregelen die gelden in het eigen ziekenhuis.
 • Er zijn nieuwe materialen beschikbaar, zoals disposable tilmateriaal, dat mogelijk ondersteunend kan zijn bij jouw interventies.

Informatie over dergelijke mogelijkheden delen wij in een van de dagelijkse updates van EN over het Coronavirus.

PICS
patiënten die langdurig op de Intensive Care opgenomen zijn geweest, kunnen te maken krijgen met het PICS (Post-IC-Syndroom). Er is nog onvoldoende bekend over de gevolgen die het virus heeft op de langere termijn maar op basis van de ervaringen na de SARS epidemie (Hui en Tsang, 2005)  kan een toename van de zorgvraag verwacht worden.

 1. patiënten met COVID- 19 (of verdacht), opgenomen op reguliere verpleegafdelingen
 • patiënten worden op cohortafdelingen verpleegd waarbij de contacten zo veel mogelijk beperkt worden.
 • Indien “verdenking COVID 19” : afwachten totdat definitieve uitslag (dat is binnen 24 uur) bekend is.
 • Indien geconsulteerd, weeg af of het ook mogelijk is om behandeling via instructies aan verpleegkundigen uit te voeren, zonder contact met patiënt, zodat beschermende middelen bespaard worden.
 • Als toch de interventie noodzakelijk is: Hanteer daarbij alle voorzorgsmaatregelen die gelden in het eigen ziekenhuis.
 • Gebruik geen testmateriaal of alleen materialen die gedesinfecteerd kunnen worden of disposable zijn.
 • Ervaring leert dat er betrekkelijk weinig vraagstellingen zijn voor paramedici. Een groot deel van deze groep knapt op en kan zonder restproblemen terug naar huis.

B. Klinisch opgenomen patiënten zonder COVID-19

Algemeen geldt dat er veel minder opnames zijn en dus ook minder patiënten waar ergotherapeuten bij betrokken zijn. patiënten met milde klachten worden meer thuis of elders behandeld. Voor de opgenomen patiënten geldt dat alles er op gericht is hen weer zo spoedig mogelijk te ontslaan.

 • Ergotherapeuten zijn gewend te werken met een prioriteringslijst in de kliniek en daar wordt ook nu gebruik van gemaakt. Alleen de vragen met hoge prioriteit worden opgepakt
  • Beoordelen veilig ontslag naar huis*
  • Mobilisatie uit bed mogelijk maken met aandacht voor decubitusrisico.
  • Advies t.a.v. lighouding indien decubitus/ ernstig discomfort in palliatieve fase.
 • Beperk het fysieke contact met patiënten zo veel mogelijk
 • Beperk het aantal verplaatsingen met patiënten en biedt de zorg op de verpleegafdelingen
 • Voorzie de verpleegafdelingen die hier veel gebruik van maken, van adequate rolstoelen, AD kussens en andere materialen waardoor fysiek contact beperkt kan blijven.
 • Beperk het oefenmateriaal dat je gebruikt en desinfecteer dit na elk gebruik.
 • Maak maximaal gebruik van digitale voorzieningen of van oefen- en instructiemateriaal op papier
 • ADL observaties worden gedaan. PRPP of andere open observaties op de verpleegafdeling onder bij patiënt geldende maatregelen.
 • Advies veelgebruikt testmateriaal:

ACLS/ MOCA gebruiken kan, onder de volgende voorwaarden:

 • De patiënt desinfecteert vooraf zijn handen
 • de ACLS wordt niet in bed gelegd bij de patiënt en moet gedesinfecteerd kunnen worden
 • MOCA, pen achterlaten. MOCA op VP-afdeling achterlaten.
 • 9 hole peg test voor fijne handmotoriek, na gebruik desinfecteren.

SULCS: niet gebruiken

Disclaimer: Er dient met eigen ziekenhuishygiënisten afgestemd te worden. Het kan zijn dat ziekenhuizen hun eigen (verscherpte) maatregelen treffen.

*veilig ontslag naar huis:

Als dat niet mogelijk is, wordt beoordeeld wat snelste ontslag bestemming is zover mogelijk.

Het betekent in praktijk ook dat snelheid soms voor maximale veiligheid gaat. Dit doet een beroep op eerste lijns ergotherapeuten die juist voor deze groep extra van belang zijn. Informeer in jouw regio welke ergotherapeuten beschikbaar zijn om deze doelgroep door te behandelen in de thuissituatie.

C. Zorg voor elkaar

Volg de maatregelen van jouw eigen organisatie ook wat betreft aanwezigheid en/of thuis werken. Heb daarnaast aandacht voor elkaars welzijn.De  psycho-sociale belasting is in deze tijd groot. De onvoorspelbaarheid van het virus en de potentiele risico”s die er zijn hebben grote impact. Steeds meer mensen krijgen te maken met overlijden van patiënten of mensen uit de directe omgeving aan het virus. Veel ziekenhuizen hebben een psychosociaal team ingericht waar gebruik van kan worden gemaakt.

Met dank aan de ergotherapeuten die hun medewerking hebben verleend aan het opstellen van deze aanbevelingen.

Danielle van der Grijn                    Isala, locatie Zwolle

Janna Klatter                                     Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Marjan Koevoets                             Amphia Breda

Nienke Oerlemans                         Jeroen Bosch ziekenhuis “s Hertogenbosch

Wieneke van Doorn                        Amsterdam UMC locatie AMC

Relevante literatuur:

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑