Jubileum Netwerkbijeenkomst 4 april

Jubileum Netwerkbijeenkomst 4 april Ergotherapie Nederland

In april 2014 is het Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk (REN) Limburg van start gegaan. Het REN heeft als doel om te fungeren als een platform waar ergotherapeuten, werkzaam in alle sectoren, kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

Jubileum Netwerkbijeenkomst
Inclusie: de ergotherapeut als verbinder

op 4 april 2019
16.30 – 21.00 uur
Locatie: de Ligne Zuyd Hogeschool  Sittard, Ligne 1, 6131 MT Sittard

 

Programma

REN Limburg bestaat 5 jaar. Dit willen we graag met jullie vieren, vandaar een speciale jubileum netwerkbijeenkomst.

16.30 – 17.00 uur Ontvangst /gelegenheid tot elkaar ontmoeten

 

17.00 – 17.45 uur Key-note spreker prof. Maud Graff. We zijn er trots op dat Maud Graff, de eerste bijzonder hoogleraar ergotherapie op deze jubileumbijeenkomst de openingspresentatie geeft
17.45 – 19.00 uur Buffet en mogelijkheid om te netwerken

 

19.00 – 19.45 uur Workshop ronde 1

 

20.00 – 20.45 uur Workshop ronde 2

 

20.45 – 21.00 uur Aftekenen en napraten

 

Het is belangrijk om te weten, wat u van het programma heeft gevonden. Via de mail ontvangt u na de netwerkbijeenkomst een korte digitale enquête.
Accreditatie voor deze bijeenkomst is aangevraagd.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

  1. Inwonende naasten van personen met COPD, door Nienke Nakken, PhD | Ergotherapeute & Wetenschappelijk onderzoeker| Ciro

Tijdens deze workshop zal er aan de hand van stellingen informatie gegeven worden over inwonende naasten van personen met COPD. Wie zijn ze, hoe is hun gezondheid en leefstijl, hoe kijken zij aan tegen de probleemactiviteiten van de patiënt en hoe kunnen ze betrokken worden tijdens een revalidatietraject. 

  1. Ergotherapie in de verstandelijk gehandicaptenzorg, door Ingrid Meeuvis, Anniek Gralla, en Daniëlle Blom | Ergotherapeuten | Stichting Pergamijn

Als ergotherapeuten binnen Stichting Pergamijn werken wij samen met onze bewoners aan een zo volledig mogelijke deelname aan de samenleving. Dit doen wij op het gebied van: fijne motoriek, zithouding en participatie, ADL, verplaatst worden, vrijetijdsbesteding, vrijheidsbeperking en SI. Alles met een zo groot mogelijke inbreng van de sociale omgeving. Graag vertellen we jullie meer hierover. 

  1. Ergotherapie bij mensen met auditieve beperkingen, door Hanneke Cobelens | Ergotherapeute | Ergotherapiepraktijk Thuis Horen

Als ergotherapeut denken we er wellicht niet altijd aan om cliënten te vragen naar auditieve beperkingen en welke invloed dit heeft op iemands dagelijkse activiteiten. In deze workshop zal Hanneke Cobelens, ergotherapeut en ervaringsdeskundige haar visie geven op welke manier wij als ergotherapeuten van meerwaarde zijn voor mensen met een auditieve beperking en ons tips en adviezen geven op welke manier we deze doelgroep het beste kunnen begeleiden.

  1. Communicatiehulpmiddelen voor communicatiekwetsbare cliënten, door Steffy Stans | onderzoeker/docent | opleiding ergotherapie Zuyd Hogeschool

Cliënten die communicatiekwetsbaar zijn kunnen vaak niet optimaal participeren in het gesprek met zorgverleners. Nochtans zijn er veel ad hoc te gebruiken communicatiehulpmiddelen die het mogelijk kunnen maken dat deze groep mensen een stem krijgt in hun eigen zorgproces en in onderzoek. Het promotieonderzoek van Steffy Stans geeft inzicht in de ervaren knelpunten in gesprekken met cliënten die communicatiekwetsbaar zijn en geeft praktische handvaten om deze gesprekken te ondersteunen.

  1. Partnering for change (P4C): Mogelijkheden van de ergotherapeut in het inclusief basisonderwijs, door Sarah Meuser| onderzoeker/docent | opleiding ergotherapie Zuyd Hogeschool

Tijdens deze workshop wordt de school-gebaseerde interventie Partnering for change (P4C) gepresenteerd. Het doel van P4C is de verbetering van participatie van kinderen in het inclusief basisonderwijs. Samenwerking tussen leerkrachten en ergotherapeuten in de klas-context staat hierbij centraal. Gezamenlijk worden strategieën bediscussieerd die (ook) voor meerdere/alle leerlingen waardevol kunnen zijn.

  1. Kansen grijpen om het VN verdrag waar te maken, door Marlou Driessen | docent en lid expertteam Ondersteunende Omgeving | opleiding ergotherapie Zuyd Hogeschool

Het waarmaken van het VN verdrag voor mensen met een functiebeperking biedt kansen voor de ergotherapie. Kansen die met name betrekking hebben op het realiseren van een vitale en inclusieve omgeving, waarin iedereen mee kan (blijven) doen, met of zonder beperking. In deze workshop wordt samen verkend welke producten ergotherapeuten hiervoor kunnen aanbieden en wat daarbij passende verdienmodellen zijn.

  1. Inclusie en revalidatie binnen het perspectief van Parkstad, door Kim van der Dussen en Lianne Bakker | Ergotherapeuten | RAP revalidatie

Parkstad staat in de tot 10 van regio’s met hoogste aantal gezinnen dat in armoede leeft. Binnen Parkstad komt een grote groep mensen niet of nauwelijks tot inclusie in de maatschappij.  Deze mensen maken veelal gebruik van het medische circuit. Binnen RAP zoeken we naar wat RAP kan betekenen ten aanzien van inclusie voor individuen op verschillende niveau’s. We onderzoeken in de workshop hoe inclusie creatief vormgegeven kan worden.

  1. Ergotherapie bij mensen met visuele beperkingen, door Suzanne Thewissen en Kiona Lemans | ergotherapeuten/OTC trainer | Koninklijke Visio.
    Worden de overige zintuigen beter als men slechtziend of blind wordt? Nee, dat is een veelgehoord misverstand. Wel wordt uw patiënt met een visuele beperking zich meer bewust van de andere zintuigen. Hoe kun je beter gebruik maken van de overige zintuigen om weer te participeren in de maatschappij? Iedereen wil graag zijn steentje bijdragen en een baan hebben om zichzelf te voorzien. Wanneer u naar uw werk gaat, kunt u de volgende activiteiten tegenkomen, namelijk: reizen, bellen of werken op een computer. Tijdens de workshop gaan we ervaren hoe het is om slechtziend of blind van punt A naar B te komen en dan ook nog eens werk verrichten.

Kosten
Voor leden van Ergotherapie Nederland en studenten zijn de kosten € 15,00
Voor niet-leden zijn de kosten € 17,50

Bij De Ligne is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. Zie bijgevoegd document voor meer informatie over de locatie en bereikbaarheid.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst, voor 22 maart 2019. Maar meld je snel aan want vol = vol!
Het aantal studenten dat kan aanmelden is gemaximeerd

Aanmelden:

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Lid/geen lid/student (verplicht)

keuze workshopronde 1

keuze workshopronde 2

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑