no image

Gepubliceerd op 31-05-16 | Categorie: Nieuws

Minder regels in eerste lijn: een begin is gemaakt

Op woensdag 25 mei zijn de eerste resultaten van het traject “Vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg” aan minister Schippers gepresenteerd. Bij het in ontvangst nemen toonde minister Schippers (VWS) zich blij te constateren dat er een basis is gelegd voor het maken van afspraken over het verminderen van administratieve last: “Het is van groot belang om over en weer vertrouwen te hebben. Dat gebeurt met kleine stappen.”

De minister verwacht veel van de gemaakte afspraken. Zij heeft voorgesteld om eind 2016 weer een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren om de voortgang te bespreken. Anja Evers, directeur NVD en namens de PPN betrokken bij de werkgroep ALP: “De minister ondersteunt het plan om te monitoren of de administratieve last ook daadwerkelijk vermindert.”

Geen herhaalverwijzing
De ervaringen van alle zes werkgroepen kwamen min of meer overeen. De eerste stappen zijn gezet, maar er moet nog veel gebeuren. De afspraken die huisartsen hebben gemaakt in het kader van “Het roer moet om” hebben gevolgen voor andere zorgaanbieders in de keten, zoals paramedici, apothekers en psychologen. Eén van die gevolgen is bijvoorbeeld dat huisartsen geen herhaalverwijzing meer uitschreven, terwijl het contract van zorgverzekeraars verplicht dat een herhaal-verwijsbriefje nodig is. Anja Evers: “Zorgverzekeraars waren in de veronderstelling dat de NZa eisen stelt aan de verwijzing, terwijl dit niet het geval is. Dit biedt ruimte om bijvoorbeeld een verwijsformulier onder de loep te nemen en herhaalverwijzingen af te schaffen.”

Afgesproken is dat herhaalverwijzingen per 1 juli 2016 worden afgeschaft. Alle afspraken zijn te vinden op:  http://www.minderlastenmeerzorg.nl/paramedie/gemaakte-afspraken/

Specifieke knelpunten
De resultaten van de werkgroep Paramedie zijn nog beperkt. Het PPN heeft bij aanvang van het proces een aanzienlijke lijst met knelpunten ingebracht – knelpunten die eerstelijns zorgverleners dagelijks ervaren. Anja Evers: “Er bestaan regels die administratieve last geven en waarbij het middel aan het doel voorbij gaat.”

Waar nog geen oplossing voor gevonden is, is onder meer de directe toegankelijkheid naar de paramedische zorg. Zorgverzekeraars staan dit in de weg door een verwijzing van de huisarts te eisen. Verder is het merendeel van de knelpunten die binnen een specifieke beroepsgroep spelen, nog niet aan bod gekomen. Anja Evers: “Sommige kwaliteitseisen, zowel van de beroepsgroep als van zorgverzekeraars, leiden tot administratieve last. Daar moeten we goed naar kijken.”

Het is duidelijk dat de paramedische zorg nog maar aan het begin staat van een op zorgverlening ingestelde eerstelijnspraktijk waar regels tot het hoognodige minimum zijn beperkt. Daarom blijft de werkgroep Paramedie in 2016 nog bestaan, zodat ook de andere knelpunten tot het verleden gaan behoren.

Voor meer informatie zie de website Minder lasten minder zorg: http://www.minderlastenmeerzorg.nl/

 

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑